netto brutto

SERWIS ELEKTRONICZNY

Prowadzimy serwis elektroniczny w zakresie napraw gwarancyjnych i poza-gwarancyjnych elektronicznych, technicznych konstrukcyjnych oraz diagnostyki urządzeń telewizji dozorowej.

Naprawy realizujemy w naszym serwisie stacjonarnym jak i w specjalizowanych zewnętrznych centrach serwisowych. Wybór dogi serwisowej jest zależny od polityki serwisowej danego producenta. 

SERWIS ZEWNĘTRZNY

Prowadzimy dojazdowy serwis systemów telewizji dozorowej w zakresie diagnostyki usterki, napraw, konfiguracji i re-konfiguracji systemów. 

Realizujemy szkolenia terenowe dla operatorów systemów monitoringu.

Obsługujemy tylko urządzenia z naszej oferty.

Serwis działa w obrębie aglomeracji śląskiej. 

Aby usprawnić obsługę zgłoszeń technicznych korzystamy z systemu obsługi tych zgłoszeń.

Każdemu wnioskowi o wsparcie przydzielany jest unikalny numer sprawy, za pomocą którego można śledzić postępy i odpowiedzi online.

W celach informacyjnych zapewniamy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń serwisowych.

Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

GWARANCJA

W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancji prześlij urządzenie do naszego serwisu.

Jeśli chcesz wysłać przesyłkę naszym kurierem, skontaktuj się przed wysyłką aby otrzymać numer naprawy i zlecenie odbioru paczki.

Paczkę do serwisu gwarancyjnego zaadresuj:

NR RMA #####*
SERWIS GWARANCJA

SUMA SOLUTIONS SP. Z O. O.
ul. Panewnicka 109
40-761 Katowice 

PO OKRESIE GWARANCJI

W przypadku uszkodzenia urządzenia po okresie gwarancji przed wysyłką skontaktuj się z nami aby ustalić wstępne koszty naprawy i nadać numer naprawy. 

Jeśli chcesz wysłać przesyłkę naszym kurierem, skontaktuj się przed naprawą aby otrzymać numer naprawy i zlecenie odbioru paczki.

Paczkę na serwis odpłatny zaadresuj: 

NR RMA #####*
SERWIS ODPŁATNY

SUMA SOLUTIONS SP. Z O. O.
ul. Panewnicka 109
40-761 Katowice 

Śledź nas na Facebooku