netto brutto

ONVIF zapewnia i promuje ustandaryzowane interfejsy zapewniające skuteczną interoperacyjność produktów ochrony fizycznej opartych na protokole IP. 

Wybrane specyfikacje sprzętowe są grupowane do profili ONVIF lub dodatków ONVIF, które umożliwiają członkom organizacji ONVIF deklaracje zgodności produktu. Produkt musi pomyślnie przejść narzędzie testowe ONVIF, aby potwierdzić zgodność z profilem i opcjonalnie z dodatkiem. 

Profil ONVIF ma stały i kompleksowy zestaw funkcji, który określa funkcjonalny Profil produktu. Ma obowiązkowe i warunkowe funkcje, które są funkcjami, które powinny być zaimplementowane przez urządzenie lub klienta zgodne ze standardem ONVIF, jeśli w jakikolwiek sposób obsługuje tę funkcję. 

Specyfikacje profili nie mogą być zmieniane w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.

Zgodność z ONVIF

Profil ONVIF ułatwiają rozpoznanie zgodności urządzeń ze standardem ONVIF. 

Profil ONVIF ma ustalony zestaw funkcji, które muszą być obsługiwane przez zgodne urządzenia.. Zapewnia to, że urządzenie zgodne na przykład z profilem S będzie działało z urządzeniem, które również jest zgodne z profilem S. 

W ramach profilu istnieją również funkcje dodatkowe, które mogą być zaimplementowane przez urządzenie zgodne z ONVIF,  jeśli obsługuje te funkcje w jakikolwiek sposób. 

Podstawowe funkcje zawarte w profilu są zdefiniowane w Specyfikacjach interfejsu sieciowego ONVIF . Klienci i urządzenia mogą obsługiwać więcej niż jeden profil ONVIF; na przykład kamera sieciowa może być zgodna zarówno z profilem S, jak i G. 

Zgodność z profilami to jedyny sposób, który zapewnia zgodność między produktami zgodnymi z ONVIF; dlatego tylko zarejestrowane produkty zgodne z profilem są uważane za zgodne z ONVIF. 

Pamiętaj aby sprawdzić na stronie www organizacji ONVIF - czy urządzenie jest zgodnie ze specyfikacją ONVIF - czy zatwierdzono zgodność ONVIF  urządzenia. 

Pamiętaj aby przed zakupem sprawdzić deklarowaną przez producenta urządzenia zgodność ze standardem ONVIF.

Systemy kontroli dostępu mogą korzystają z profili A , C , D oraz M . 

Systemy wideo ip korzystają z profile D , G , M , Q , S i T . 

Do konfiguracji systemów kontroli dostępu

Profil A dotyczy produktów stosowanych w elektronicznych systemach kontroli dostępu.Urządzenie może pobierać informacje, status i zdarzenia oraz konfigurować parametry, takie jak zasady dostępu, poświadczenia i harmonogramy. Profil Klienta może zapewniać konfiguracje reguł dostępu, poświadczeń i harmonogramów. Klient może również pobierać i odbierać ustandaryzowane zdarzenia związane z kontrolą dostępu.

Do sterowania przejściami i zarządzania zdarzeniami

Profil C dotyczy produktów stosowanych w elektronicznych systemach kontroli dostępu. Urządzenie i klient zgodne z profilem C obsługuje informacje o lokalizacji, kontrolę dostępu do drzwi oraz zarządzanie zdarzeniami i alarmami.

Do urządzeń peryferyjnych kontroli dostępu

Profil D określa interfejsy dla peryferyjnych urządzeń wejściowych, takich jak czytniki tokenów (do kart, kluczy, telefonów komórkowych lub kodów kreskowych), czytniki biometryczne (do rozpoznawania odcisków palców), kamery (do rozpoznawania tęczówki, twarzy lub tablic rejestracyjnych), klawiatury, czujniki (dla stanu zamka, stanu drzwi, temperatury lub ruchu) oraz urządzeń wyjściowych, takich jak zamki, wyświetlacze i diody LED.

Urządzenie peryferyjne z Profilem D przechwytuje wejściowe identyfikatory poświadczeń i przekazuje je do bezpiecznie zlokalizowanego klienta Profile D, takiego jak jednostka kontroli dostępu lub oprogramowanie do zarządzania. Klient, który przechowuje reguły dostępu, harmonogramy i dane uwierzytelniające, może następnie podjąć decyzję o dostępie i wysłać polecenie z powrotem do urządzenia peryferyjnego, aby przyznać lub odmówić dostępu, wyświetlić komunikat lub zażądać dodatkowych danych wejściowych, takich jak kod PIN.

Specyfikacja Profilu D umożliwia zgodnemu klientowi skonfigurowanie urządzenia z niezbędnymi danymi punktu dostępu, za które urządzenie jest odpowiedzialne, a także skonfigurowanie listy dozwolonych lub zablokowanych identyfikatorów poświadczeń w urządzeniu obsługującym tę funkcję.

Profil D uzupełnia profile A i C

Do systemów zapisu 

Profil G jest przeznaczony do systemów wideo opartych na protokole IP.

Urządzenie z  Profilem G (np. kamera sieciowa IP lub koder wideo) to takie, które może nagrywać dane wideo przez sieć IP lub na samym urządzeniu.

Klient z Profilem G (np. oprogramowanie do zarządzania wideo) to takie, który może konfigurować, żądać i kontrolować nagrywanie danych wideo przez sieć IP z urządzenia zgodnego z Profilem G.

Profil G obejmuje również obsługę odbierania strumienia audio i metadanych, jeśli klient obsługuje te funkcje.

Metadane i zdarzenia dla aplikacji analitycznych

Profil M obsługuje konfigurację analityczną i zapytania o metadane, a także filtrowanie i przesyłanie strumieniowe metadanych. Posiada interfejsy do ogólnej klasyfikacji obiektów i określone metadane dotyczące geolokalizacji, pojazdu, tablicy rejestracyjnej, twarzy i ciała.

Jeśli zgodne produkty mają natywną obsługę funkcji, takich jak zarządzanie profilami multimediów, przesyłanie strumieniowe wideo, dodawanie obrazów w strumieniach metadanych, obsługa zdarzeń lub konfiguracja reguł, wówczas interfejsy Profilu M dla tych funkcji muszą być również obsługiwane.

Jeśli zgodne produkty wspierają analitykę zliczania obiektów (np. dla ludzi, pojazdów), rozpoznawanie tablic rejestracyjnych czy rozpoznawanie twarzy lub protokół MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) używany przez systemy IoT (Internet of Things), to powinien być również wspierany  Profil M interfejsu obsługi zdarzeń dla tych funkcji.

Produktem zgodnym z Profilem M może być urządzenie brzegowe (takie jak kamera IP) lub usługa (taka jak aplikacja serwerowa lub oparta na chmurze) z funkcjami analitycznymi, które mogą wykorzystywać interfejsy Profile M do przesyłania metadanych sieci IP do klienta.

Klientem zgodnym z profilem M może być program do zarządzania wideo (VMS), sieciowy rejestrator wideo (NVR) lub usługa oparta na serwerze lub w chmurze, która może wykorzystywać interfejsy Profilu M do konfigurowania, żądania i kontrolowania przesyłania strumieniowego metadanych w sieci IP z urządzenia lub usługi brzegowej Profilu M.

Urządzenia lub klienci Profilu M z obsługą MQTT mogą również komunikować się z platformą/aplikacją IoT, która następnie może komunikować się z urządzeniami i aplikacjami IoT.

Do szybkiej instalacji

Profil Q jest przeznaczony dla systemów wideo opartych na protokole IP i jego celem jest zapewnienie szybkiego wykrywania i podstawowej konfiguracji produktów zgodnych z profilem Q (np. kamera sieciowa, przełącznik sieciowy, monitor sieciowy) w sieci.

Urządzenie zgodne z Profilem Q to takie, które może zostać wykryte i skonfigurowane przez klienta Profilu Q.

Klient zgodny z Profilem Q to taki, który może wykrywać, konfigurować i kontrolować urządzenie Profilu Q w sieci IP.

Profil Q obejmuje również specyfikacje konfiguracji TLS (Transport Layer Security) dla zgodnych produktów, które obsługują tę funkcję. TLS to bezpieczny protokół komunikacyjny, który umożliwia urządzeniom ONVIF komunikowanie się z klientami w sieci w sposób chroniący przed manipulacją i podsłuchiwaniem. 

Uwaga: Planowane wycofanie profilu Q - 31 marca 2022

ONVIF wycofa profil Profil Q, ponieważ jego specyfikacja wymaga urządzenia zgodnego z profilem Q, aby umożliwić anonimowy dostęp do wszystkich poleceń ONVIF podczas procesu konfiguracji w domyślnym stanie fabrycznym. Nie jest to zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa, które zalecają między innymi, aby urządzenie sieciowe wymagało od użytkowników ustawienia haseł i innych praw dostępu przed użyciem urządzenia.

Do podstawowego przesyłania strumieniowego wideo

Profil S jest przeznaczony do systemów wideo opartych na protokole IP.

Urządzenie z Profilem S (np. kamera sieciowa IP lub koder wideo) to takie, które może wysyłać dane wideo przez sieć IP do klienta Profilu S.

Klient z Profilem S (np. oprogramowanie do zarządzania wideo) to taki, który może konfigurować, żądać i sterować strumieniowym przesyłaniem wideo przez sieć IP z urządzenia Profilu S.

Profil S obejmuje również specyfikacje ONVIF dotyczące sterowania PTZ, wejścia audio, multiemisji i wyjść przekaźnikowych dla zgodnych urządzeń i klientów obsługujących takie funkcje.

Do zaawansowanego przesyłania strumieniowego wideo

Profil T jest przeznaczony do systemów wideo opartych na protokole IP.

Profil T obsługuje funkcje przesyłania strumieniowego wideo, takie jak użycie formatów kodowania H.264 i H.265, ustawienia obrazowania i zdarzenia alarmowe, takie jak wykrywanie ruchu i sabotażu.

Funkcje obowiązkowe dla urządzeń obejmują wyświetlanie na ekranie i przesyłanie strumieniowe metadanych, a funkcje obowiązkowe dla klientów obejmują sterowanie PTZ. Profil T obejmuje również specyfikację  dotyczącą przesyłania strumieniowego HTTPS, konfiguracji PTZ, konfiguracji regionu ruchu, wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych oraz dwukierunkowego dźwięku dla zgodnych urządzeń i klientów obsługujących takie funkcje.

Śledź nas na Facebooku