Monitoring pojazdów

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom jest kluczowym zadaniem monitoringu pokładowego pojazdów szynowych, jednakże nie jedynym. Dedykowane kamery są niezwykle przydatne maszynistom i personelowi kolejowemu do monitoringu operacyjnego: obserwacji szlaków, sprzęgów, pantografów, wejść a także zliczania pasażerów.Rozwiązania dla Transportu Vivotek z...

Więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom jest kluczowym zadaniem monitoringu pokładowego pojazdów szynowych, jednakże nie jedynym. Dedykowane kamery są niezwykle przydatne maszynistom i personelowi kolejowemu do monitoringu operacyjnego: obserwacji szlaków, sprzęgów, pantografów, wejść a także zliczania pasażerów.Rozwiązania dla Transportu Vivotek znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach monitoringu pokładowego pojazdów kołowych: autobusów miejskich, autokarów, taksówek; pojazdów ciężarowych i budowlanych; pojazdów specjalnych (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe).